วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

นิทานคณิศาสตร์
เรื่อง แมลงปอน้อย


ณ บ้านแห่งหนึ่งมีกำแพงรอมรั้วบ้านเอาไว้หมดและเจ้าของบ้านได้ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเต็มไปหมดมีดอกไม้นานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมไปทั่วและเป็นที่อาศัยของแมลงต่างๆให้ได้มาดูดกินเกสรดอกไม้
อยู่มาวันหนึ่งได้มีคนอบครัวแมลงปอได้มาดูดเกสรดอกกไม่ที่บานสพรั่งทั่วทั้งทุ่งหญ้า ครอบครัวของแมลงปอมีกันอยู่ 5 ตัวแต่ดอกไม้ที่บานสพรั่งมีอยู่ 3 ดออก เจ้าแมลงปอทั้ง 5 ก็ได้คิดหาวิธีที่จะให้แมลงปอทุกตัวได้ดูดกินเกสรดอกไม้เจ้าแมลงปอตัวที่ 1 ได้คิดว่าพวกเราต้องดูดเกสรดอกไม้กันคนละครึ่งเพื่อที่พวกเราจะได้ดูดกันครบทุกตัว ครอบครัวแมลงปอก็ได้ทำตามที่เจ้าแมลงปอตัวที่ 1 พูด และแมลงปอทุกตัวก็ได้กินเกสรดอกไม้กับครบทุกตัวและทั้งหมดก็กลับบ้านกันอย่างมีความสุข

เพลงคณิตศาสตร์


คุณแม่เลี้ยงหมา 3 ตัว ลูกหมา 3 ตัวส่งเสียงดัง


โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง 1 2 3


โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง นี่แหละคือเสียงลูกหมา

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ตารางกิจกรรมประจำวัน

ตารางกิจกรรม

07.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
08.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สันทนาการ
กิจกรรมกลางแจ้ง ตรวจสุขภาพเข้าห้องน้ำล้างมือ
9.10-10.00 น. รับประทานอาหารว่างเช้า
10.10-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม
10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม
11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00-14.20 น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20-14.40 น. รับประทานอาหารบ่าย
14.40.15.00 น. เกมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

บทวิจัย

สรุปงานวิจัย
1. ต้องการทราบผลการสอนด้วยสื่อต่างชนิด คือ การสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพ การสอนด้วยสื่อที่เป็นจำลองการสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพร่วมกับของจำลองว่าทำให้เด็กปฐมวัยที่มีเพศต่างกันมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่2. ชั้นอนุบาล 2 พ.ศ. 2543 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการปฐมศึกษา อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 614 คน จาก 15 โรงเรียน3. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท โดยให้เด็กทำแบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 1 ฉบับ 2. แผนการสอนมี 3 ฉบับ ผลก็คือ เด็กที่เรียนรู้ด้วยของจริงจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กที่เรียนรุ้ด้วยของจำลอง

วันแรกแห่งความ.......


จากการเข้าเรียนครั้งแรกก็รู้สึกว่าเราเรียนอะไรกันแน่เราเรียนคณิตหรือคอมกันแน่ แต่พอเราได้เรียนก็รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ให้เราทำ มันเป็นสิ่งที่ดีต่อเรามาก แกคงมีเหตุผลว่าจะให้เด็กของแกเก่ง ฉลาด เหมือนเด็กคนอืนเขามั่งพวกเราทุกคนก็เข้าใจอาจารย์นะ